Kisah Sang Pecinta Masjid Gohar Shad

Gohar Shad adalah salah seorang wanita berhijab yang senantiasa mengenakan cadar menutupi wajahnya, dan seorang wanita yang taat beragama. Ia ingin membangun masjid di samping haram imam Ridha as. Ia mengumumkan kepada seluruh pekerja dan arsitek: “Saya akan membayar gaji kalian dua kalipat, tetapi dengan syarat; kalian harus bekerja dengan wudhu dan pada saat bekerja tidak boleh berselisih dan saling mengejek satu sama lain serta saling menghormati, menjaga akhlak Islami, dan senantiasa mengingat Tuhan.

Kepada orang-orang yang bertanggung jawab mengangkat barang-barang material ketempat pembangunan masjid dengan menggunakan binatang, selain anjuran-anjuran di atas ia juga memerintahkan: “Letakkanlah air dan rerumputan di jalan-jalan binatang itu. Dan jangan memupukulinya dan biarkanlah mereka makan dan minum kapan saja binatang-binatang lapar dan haus. Dan jangan bebani mereka dengan berat dan juga jangan ganggunya. Saya akan memberi gaji kalian dengan dua kali lipat”.

BACA JUGA:  KISAH SAIYIDUS SAJIDIN IMAM ZAINUL ABIDIN AS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Copyright © 2019, Mulla Shadra Hasan Abu Ammar ra